Inspectie & Beheer

Inspectie & Beheer

Inmeten van installaties in gebouwen en aanleveren in AutoCad of Stabicad

Inventariseren en rapporteren van bestaande installaties en systemen volgens NEN 2767 (BOEI)

Veiligheidsinspecties van installaties in gebouwen en woningen op basis van de NTA 8025 “Veiligheidsinspectie Woningen”

Inspecties en risico inventarisaties van drinkwaterinstallaties m.b.t. Legionellapreventie volgens de ISSO 55.1

Beheer van installaties m.b.t. onderhoud, veiligheid en (ARBO)wetgeving